WORKtest - komplexní psychodiagnostika    Kompenz AC s.r.o.

Pro firmy a organizace

WORKtest® Vám umožní a ukáže jak naplno využít, uplatnit, rozvíjet a řídit potenciál vašich zaměstnanců při

 • výběru a náboru
 • řízení talentů a rozvoji lidského kapitálu
 • vytváření pracovních pozic, kompetenčních modelů, SWOT a procesních map
 • odhalování a detekce spolehlivosti, loajality, korupčního, rizikového a kontraproduktivního chování
 • zvyšování integrity – sounáležitost s firemními hodnotami a kulturou firmy
 • sledování angažovanosti, motivace a spokojenosti lidí ve firmě.

 

 

 

Pro jednotlivce

WORKtest® Vám umožní a ukáže, jak naplno využít, uplatnit, rozvíjet a řídit váš potenciál při

 • volbě školy, oboru a povolání, motivace, eliminaci prokrastinace a špatných učebních návyků
 • identifikaci učebního stylu, studiu jazyků – ukáže, jak se dá efektivně učit ve škole, jak studovat jazyky
 • hledání zaměstnání a uplatnění na trhu práce
 • odhalování a detekci brzdicích faktorů výkonu, rizikového chování či poruch učení 
 • testování řidičů z povolání, vybodovaných řidičů a řidičů se zákazem řízení
 • testování žadatelů zbrojních půkazů
 • testování sportovců na výkon a výsledky
 • eliminaci únavy a vyhořelosti.

 

 

 

Nahraďte
dotazníkové nástroje

Komplexní psychodiagnostický on-line software nové generace svou přesností, funkcemi, variabilitou a rozsahem předčil a plně nahradil dotazníkové nástroje a testy. Nejedná se o "komerční dotazník - typu omalovánky". WORKtest nabízí vysokou užitnou hodnotu pro klienta za nízké vstupy.

Získejte
reálný komplexní obraz

Z jednoho testu lze získat až 300 nejrůznějších výkonových a osobnostních kritérií, sestavit a porovnat data, vytvářet a editovat vlastní reporty, měřit progres, odhalit rizikové chování, loajalitu, spolehlivost a pod. Zaměřuje se na firemní hodnoty, angažovanost, well-being,  poskytuje 360 na výsledky testu, vztahy a mnohem více.

Eliminujte
manipulaci a stylizaci

Komplexní řešení má validní a navzájem provázané výstupy, které neumožňují stylizaci a zkreslování. Vše je na jednom místě, efektivní, úsporné a účelné. Poskytuje porovnávání výsledků v čase. Zaměřuje se primárně na oblast HR, assessment a development.

Poznejte nás

Michal Ševčík

jednatel Certifikovaný partner WORKtest

Michal působil od roku 2003 na manažerských pozicích v sektoru B2C a B2B. Od roku 2006 se věnoval rozvoji obchodních aktivit na zahraničních trzích s akcentem na schopnosti výběru vhodných členů týmů, odpovědnost za jejich úspěšnou adaptaci, pozdější rozvoj, stabilizaci výkonu a výsledků celých týmů. Pro tyto manažerské aktivity byly a nadále jsou vyžadovány především znalosti a dovednosti z oblasti HR, tréninku, lidského potenciálu a výkonových předpokladů v symbióze s jejich implementací do praxe. Od roku 2011 již pod vlastní značkou. Znalost oboru HR byla prohlubována do té míry, že od roku 2015 Michal působí jako konzultant pro rozvoj obchodních týmů, trenér, poradce pro osobní rozvoj a certifikovaný partner WORKtest.
Komunikuje v jazycích: AJ, PL

Mgr. Jiří Kastner, MBA

Freelance manager / mentor, coach, lector

Jiří přináší velmi specifickým způsobem do firemního managementu návyky a profesionalitu ze světa vrcholového sportu, ve kterém spolupracuje na tréninku psychiky a emocí jak se zkušenými účastníky olympijských her, mistrovství světa tak i se začínajícími talenty. Psychologie výkonu a maximalizace potenciálu jednotlivce a týmů je hlavním oborem i řemeslem od roku 1999, kdy začal získávat zkušenosti z manažerských a business projektů.

Daniela Gruntová

HR Profesionál / coach, NLP master

Daniela vystudovala Karlovu univerzitu a Univerzitu J. A. Komenského, obor vzdělávání dospělých. Svoji kariéru zahájila v oblasti akvizice a rozvoje obchodu ve Spojených státech. V této oblasti pokračovala i po svém návratu do České republiky, aby se posléze přesunula do oblasti HR. Daniela pracuje jako konzultant lidských zdrojů pro různé firmy působící na evropských trzích. Je certifikovaným praktikujícím koučem a NLP masterem. Dlouhodobě pracuje s psychometrikou WORKtest, na kterou je vyškolená. Je naším certifikovaným partnerem pro oblast partnerských vztahů.

Mgr. Eva Urbanová, autorka Worktestu

Vývoj psychodiagnostiky – metodika, benchmarkingové studie, projekty, partnerská sekce

Má přes dvacet let praxe v oboru lidských zdrojů. Eva vystudovala VUT Brno (Marketing a Management), víceoborové studium na Masarykově Univerzitě v Brně. V oblasti aplikované psychologie působí od roku 2000. Je autorkou unikátního on-line psychodiagnostického systému WORKtest (více na www.worktest.cz), který efektivně spojuje pracovní i osobnostní psychodiagnostiku a poskytuje komplexní služby pro řízení lidských zdrojů v jednom softwaru. Tato psychometrika pracuje i pro veřejný sektor, zejména pak i pro oblast školní a dospívající populace, zaměřuje se rovněž na jednotlivce, rozvoj, vztahy, studium a další oblasti. Eva se dlouhodobě věnuje oblasti syndromu vyhoření a únavy, pracuje s energetickým potenciálem jedinců i skupin. Nadále se zabývá vývojem, v současné době se věnuje oblasti vztahů a civilizačních nemocí.

 

zpět